droomtraject 'Clinge in 2016'.

download

 

droomtraject

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op stap naar Clinge 2016

Vervolg van het droomtraject Clinge 2016.

 


Inleiding

 

 

In het kader van de WMO ontwikkelpilot van de gemeente Hulst is door de dorpsraad en een aantal actieve bewoners een droomtraject uitgevoerd dat eindigde in een drukbezochte (600 bezoekers) droommarkt op zondag 24 juni 2007.
Het doel van het droomtraject was een impuls aan het zelforganiserend vermogen van de inwoners van Clinge door hen in droomteams te laten denken en werken aan het Clinge van 2016. In de voorbereiding van het droomtraject zijn een 4-tal thema’s vastgesteld op grond waarvan de droomteams aan de slag zijn gegaan om hun ideeën en plannen op de droommarkt aan de bevolking te presenteren.
Te weten:
Voorzieningen, Wonen en Jeugd.
Dorpshart en plek voor verenigingen.
Verkeer en Milieu.
Natuur, Omgeving en Toerisme.

Tijdens de droommarkt waren de bewoners in de gelegenheid de thema’s op hun waarde te beoordelen door middel van de lokale munteenheid “Sloebers”.
Dit heeft het volgende resultaat opgeleverd.

 

1e plaats met 1519 sloebers het team Jeugd
2e plaats met 1043 sloebers het team Activiteiten, Verenigingen en Vrijwilligers
3e plaats met 782 sloebers het team Wonen en Voorzieningen
4e plaats met 478 sloebers het team Verkeer en Veiligheid
5e plaats met 458 sloebers het team Natuur, Omgeving, Recreatie en Werkgelegenheid

 

In het vervolg van deze notitie zijn de plannen en ideeën, die de droommarkt heeft opgeleverd kort omschreven volgens een vast schema. In de bijlagen zijn de meer uitgewerkte plannen opgenomen zoals die door de droomteams gepresenteerd zijn.

Voor de dorpsraad is dit een belangrijke leidraad voor de activiteiten en ambities voor de komende jaren. In feite het doel waarnaar wij streven.

De dorpsraad wil er voor kiezen om de plannen en ideeën ook in zijn samenhang niet als een strak plan te hanteren. Het totaal aan plannen en ideeën moet eerder gezien worden als een flexibele agenda op weg naar het Clinge van 2016 zoals de bewoners dat op hoofdlijnen graag willen.

De voorkeur en de prioriteit die door de bewoners op de droommarkt is aangegeven speelt daarin zeker een rol. Echter ook de mogelijkheden die zich op enig moment aandienen bepalen mede de prioritering van activiteiten.
Grote lange termijnplannen, daaraan blijft de dorpsraad trekken, maar dat vergt soms veel tijd en uithoudingsvermogen. Om het enthousiasme op gang te houden wil de dorpsraad af en toe ook de ruimte nemen om kleinere succesjes te boeken. Dit kunnen plannetjes op zich zijn, maar ook een onderdeel naar een tijd op termijn te droomtrajectrealiseren groter plan.
Doordat er nu een concreet pakket aan plannen en ideeën ligt is het goed mogelijk om ook met de kleinere plannen steeds de onderlinge samenhang in de gaten te houden.

De droommarkt heeft veel ideeën en plannen opgeleverd, maar vooral ook veel enthousiaste reacties. Dat is in ieder geval een goede start op weg naar Clinge van 2016.

 

 

 

Alle foto's van de Droommarkt kunt u hier bekijken!

 

 
 
Namens de initiatiefgroep “Droomtraject Clinge in 2016”
Ellen Verstraten, Molenstraat 103 Clinge.
telefoon: 0114 - 316954.
email: verstraten@zeelandnet.nl