verslag van het overleg met de gemeente. [3]

print printerversie
ga naar

 

De bevindingen en te nemen maatregelen n.a.v. het 'rondje Clinge’ met
Dhr. R. van Damme (openbare werken gemeente Hulst) en Dorpsraad Clinge
.

 

 

Betonnen blokken bij de kerk
Een alternatief voor deze situatie is erg duur. Een betaalbare oplossing kan zijn het verwijderen van de blokken en het aanbrengen van struikjes ter afscheiding. Hierbij wordt dan alleen gedacht aan de rij blokken bij de kerk en de strook bij Café de Troubadour. Tegenover de kerk dus niet.


Sociale veiligheid in ’t Zeegat ’s avonds is verontrustend :
bossage weghalen en nachtbranders instellen. Dhr. R. van Damme onderzoekt van wie de bossage is en gaat na of het mogelijk is enkele avondbranders door nachtbranders te vervangen.


Fietsverkeer vanaf ’t Zeegat richting Nieuw-Namen is niet veilig : kanalisatiestreepjes gewenst.
Dit is op een vrij eenvoudige wijze te realiseren door een aantal stenen uit het wegdek te vervangen door witte stenen zodat de fietsstrook duidelijk wordt.


Betere aanduiding van straatnaam of verdeling nummers ferd.Bolstraat.
wordt uitgevoerd.


Geen trottoir bij Jac. Jordaenstraat en Ruysdaelstraat.
In de tijd dat deze wijk gebouwd werd was dit een normaal verschijnsel. Het is moeilijk om in deze straten overal een trottoir te realiseren. Als de weg herbestraat wordt is het wel mogelijk de parkeerstrook iets te verhogen zodat er een iets veiligere situatie onstaat.


Verlichting voetpaadje tussen F.Bolstraat en Ruysdaelstraat.
Nachtbranders ipv avondbranders instellen aangezien dit pad ’s avonds laat niet verlicht is en daardoor niet veilig.


Bord Julianatraat is niet teruggeplaatst na aanrijding en wordt alsnog teruggeplaatst.


Slechte staat stuk trottoir in de Julianastraat (agv verzakking/stukrijden door bouwverkeer) wordt gerepareerd.


Borden verboden voor honden worden bij Malpertuus vervangen.

 

Er komt wellicht een bord in de ‘sGravenstraat met een aanduiding van het parkeerterrein aan de Sterredreef. Het gebrek aan parkeerplaatsen in de
’s Gravenstraat kan hierdoor gedeeltelijk worden opgevangen. Ook de bocht van de ’s Gravenstraat richting Sterredreef wordt aangepakt. Hier wordt een flauwere bocht van gemaakt zodat vrachtverkeer en bussen gemakkelijker de Sterredreef in kunnen draaien en niet steeds de stoeprand meepakken.


Plaats nieuw zebrapad? Tegenover café 'de Landbouw'.


Verpaupering van het bushokje bij het Sterreterrein, Dit wordt opgeknapt.


De Putten in de Molenstraat (oorzaak van veel geluids- en trillingoverlast) worden gerepareerd.


Scherpe randen van de straatstenen in 's Gravenstraat, gevaarlijk voor fietsers
Nieuw wegdek wordt altijd iets hoger gelegd aangezien dit nog wat zakt. Om te voorkomen dat de goot boven het wegdek uit gaat steken worden straatstenen iets hoger aangebracht. In de loop van de jaren lost dit zichzelf op.

 

Ter info:
Situatie bij kruispunt Molenstraat/’sGravenstraat onveilig.
De Gemeente heeft geen geld voor de reconstructie. Dit punt komt terug in het droomtraject Clinge 2016.

Verbod voor vrachtwagens in het centrum van het dorp. Bedrijven in de
’s Gravenstraat moeten bereikbaar blijven, verbod geldt slechts voor een kort stuk. Dit voorkomt wel doorgaand vrachtverkeer naar het industrieterrein. Betere bewegwijzering voor vrachtwagens naar het industrieterrein toe. (zie droomtraject)